INFYMUM by @vithabadaMotivací za projektem bylo usnadnění spolupráce informatiků a fyziků na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Informatici během svého studia vyprodukují nemalé množství zápočtových projektů, které většinou nejsou k ničemu dobré, a to je škoda.

Aktuální podoba webu je univerzálnější, vhodná pro studenty, kteří buď projekt do školy shánějí, nebo pro učitele, kteří chtějí svůj projekt zvěřejnit a najít tak jeho řešitele.


Poznámky k používání


Registraci je možné provést buď přihlášením pomocí účtu UK (účet pak bude vytvořen automaticky) nebo vyplněním registračního formuláře.

Po přihlášení je možné vytvořit nový projekt, který pak bude zveřejněn na seznamu dostupných projektů jako nový (mladší než 1 měsíc) a volný (nezabraný žádným zájemcem). Uživatelé si mohou projekt prohlížet, komentovat jej a kontaktovat zadavatele pomocí jeho údajů.

Uživatelský panel umožňuje měnit kontaktní údaje a spravovat zveřejněné projekty. Když projekt najde svého řešitele, zadavatel projektu jej označí jako zabraný (v seznamu projektů pak ostatní uvidí štítky zabraný a nedokončený). Po vyřešení projektu je pak pro přehlednost vhodné projekt pomocí označit jako dokončený.